vrijdag 31 augustus 2012

Mariëtte Hamer: ‘Enquête zinvol’

TK-lid PvdA houdt armoede onder aandacht


“Dit onderzoek laat zien waar nog rek zit bij armoede.” Dat zegt Mariëtte Hamer, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. “Voor de politiek is het interessant om te weten waar mensen op bezuinigen, daarom ben ik heel benieuwd wat er bij de enquête wordt ingevuld.”

De drie belangrijkste vragen zijn volgens haar:
 • 5-Om te kunnen leven van 6,50 per dag bezuinigt u als EERSTE op ...
 • 7-de stelling: Voor het eten en de kleding die ik koop krijgen boer en fabrieksmedewerker geen eerlijke beloning.
 • 10-de stelling: De regels rond uitkeringen (zoals sollicitatieplicht) kosten wel tijd en geld, terwijl ze niets opleveren.

Goudgerande cao

Het zal vaak kleding zijn waarop wordt bespaard, vermoedt Hamer. “Alle andere uitgaven zijn vaak al teruggeschroefd tot het minimum. Ik zie het bij mijn broer die in de sociale werkvoorziening zit: er wordt beweerd dat iedereen met een WSW een goudgerande cao heeft, maar de praktijk is anders. Ik vind het knap dat hij er steeds weer in slaagt de eindjes aan elkaar te knopen. Laatst had hij een spijkerbroek bemachtigd voor vijf euro. Klasse!”

Boven het hoofd gegroeid

Hamer komt regelmatig bij de voedselbank in haar woonplaats Maassluis, waar een van haar vriendinnen vrijwilliger is. “Iedereen weet dat voedselbanken langzamerhand de vraag niet meer aankunnen. Het alarmerende is dat ook steeds meer werkende mensen er terechtkomen omdat hun schuldenproblematiek ze boven het hoofd groeit. De woonlasten blijven stijgen, de gemeentelijke belastingen doen dat ook, daar komt nog bij dat mensen hun baan kwijtraken of in een echtscheiding belanden.”

Kinderen

“Het is heel mooi als mensen creatief worden en bijvoorbeeld kleding ruilen als kinderen eruit gegroeid zijn. Maar overwegen te bezuinigen op gezondheid is in een beschaafd land schrijnend, zeker als het om Wajongers gaat. Ook kinderen hebben ervan te lijden.” Uit onderzoek van de Nationale ombudsman is volgens Hamer gebleken dat kinderen te lijden hebben van armoede omdat hun ouders moeten bezuinigen op voedsel, kleding, sport en activiteiten als schoolreisjes.

Ontbrekende capaciteit

Wat betreft de regels rond uitkeringen beaamt Hamer dat er ballast bij zit. “Natuurlijk zijn regels nodig om te voorkomen dat een uitkering wordt misbruikt. Maar soms worden vragen gesteld zonder dat er capaciteit is om de antwoorden te controleren of is het niet mogelijk de gegevensbestanden te koppelen. Dan is het invullen van al die formulieren dus voor niets geweest.”

Loonbeslag

Eerder op de dag van het interview heeft Hamer vragen gesteld over een verschijnsel dat steeds meer voorkomt: beslag op het salaris van medewerkers via de werkgever. “Het is opvallend dat de schuldenproblematiek tijdens het vragenuurtje vaker dan vroeger aan bod komt. Dat de wet Werken naar vermogen voorlopig niet doorgaat is goed nieuws, maar de partijen in het Kunduzakkoord zijn verdeeld over wat er definitief moet gebeuren, dus blijven we ermee bezig.”

Aandacht

En al heeft niemand direct baat bij die vragen, het zorgt er wel voor dat het onderwerp aandacht krijgt van ministers, ambtenaren en media. “Zo maken we duidelijk dat de PvdA je niet vergeten is, met ons in de regering is bezuinigen op armoede uitgesloten.”

Links:
Klik op het logo hieronder om mee te doen aan de enquête:

Klik op het logo voor de enquête.Klik op het logo voor de enquête.
Iedereen kan meedoen aan het onderzoek naar armoedebeleving in Nederland. Klik hier en vul de enquête in.


  Sadet Karabulut: ‘Rutte ziet probleem niet’  TK-lid SP over belang samenwerking tegen armoede

  Armoede is een schrijnend probleem volgens Sadet Karabulut, lid van de Tweede Kamer voor de SP. “Nu ik sinds anderhalf jaar zelf moeder ben, realiseer ik me nog meer dan voorheen hoe erg het is als een kind niet krijgt wat het nodig heeft. Gelukkig bestaat in Nederland solidariteit: waar de regering het erbij laat zitten, werken burgers creatief aan oplossingen om elkaar te steunen.”

  Dat armoede groeit komt onder meer omdat er in de politiek momenteel te weinig aandacht voor is. Daarom is Karabulut blij met de enquête Ze denken dat ik rondkom. De drie belangrijkste vragen zijn volgens haar:
  • 4-Wat betekent het bezit van geld voor u primair?
  • 5-Om te kunnen leven van 6,50 per dag bezuinigt u als EERSTE op ...
  • 11-Over welke van deze vragen maakt u zich het meest zorgen als het gaat om uw inkomen?

  Duidelijkheid gewenst van VVD

  “Rondkomen van 6,50 dat lukt nu eenmaal niet. Aangezien je als laatste bezuinigt op eten en drinken, nemen veel mensen risico door te beknibbelen op gezondheid en door schulden aan te gaan. Je hoeft niet materialistisch ingesteld te zijn om te weten dat geld nodig is om te kunnen leven. Als de VVD zegt dat de uitkeringen best omlaag kunnen omdat armoede niet bestaat, dan weten ze niet wat ze roepen. Ik hoop dat ze voor deze enquête eindelijk duidelijk antwoord geven op de vraag hoe ze zelf zouden rondkomen. Tot nu toe gaven ze altijd niet thuis, ook wanneer ik vroeg of zo'n uitkering (of werken onder het minimumloon) motiverend werkt om een baan te zoeken”, aldus Karabulut.

  Zorgen maken

  Het heeft er volgens haar alle schijn van dat wie de crisis heeft veroorzaakt wordt ontzien, terwijl de uitkeringen, bijvoorbeeld voor degenen met een beperking, hard worden aangepakt. “Dat leidt ertoe dat mensen zich zorgen maken: kan ik volgende maand de huur betalen en worden mijn kinderen gepest op school omdat ze niet kunnen meekomen? Dit creëert een sfeer van angst die ontwrichtend werkt op de samenleving.”

  Armoede werkt niet

  Gelukkig merkt Karabulut dat er in Nederland ook veel solidariteit bestaat die mensen ertoe brengt samen te werken aan oplossingen. “Dat is heel belangrijk als je bedenkt dat Mark Rutte zei de premier van alle Nederlanders te willen zijn, maar blijkbaar wegkijkt van mensen die niet of moeilijk rondkomen. Ik ben initiator van de campagne Armoede werkt niet en heb tal van tegenvoorstellen gedaan. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat door de wet Werken naar Vermogen, mensen bij sociale werkvoorziening worden behandeld als tweederangsburgers.”

  Kennisdeling

  Dat er bij Armoede werkt niet sprake is van samenwerking met andere politieke partijen en vakbonden heeft grote voordelen gehad. “Het delen van kennis vergroot je armslag en versterkt je argumenten. Bij elk onderwerp dat in de Kamer op de agenda staat kan ik nu in contact komen met direct betrokkenen om te vragen wat er speelt in de praktijk. En in de huidige omstandigheden betekent politiek succes soms puur voorkomen dat door een nieuwe maatregel de situatie nog erger wordt.”

  Links
  Klik op het logo hieronder om mee te doen aan de enquête:

  Klik op het logo voor de enquête.Klik op het logo voor de enquête.
  Iedereen kan meedoen aan het onderzoek naar armoedebeleving in Nederland. Klik hier en vul de enquête in.


   IJmert Muilwijk: ‘Uitkeringsinstanties missen commitment’

   Voorzitter CNV Jongeren over armoede

   Om armoede te doorstaan heb je hoop nodig. Dat zegt IJmert Muilwijk, voorzitter van CNV Jongeren: “Het is heel schrijnend als je geen geld hebt voor een nieuwe bril, terwijl je die wel nodig hebt om te kunnen solliciteren. Of als je kinderen gepest worden op school omdat ze geen merkkleding dragen. Ondanks ieders eigen verantwoordelijkheid, is het de taak van de overheid om te voorkomen dat mensen in een armoedespiraal raken.”

   Verwachting en realiteit

   Nog meer vragen in de enquête van Wajongers Centraal roepen herkenning bij Muilwijk op, zoals de vraag over de beloning van fabrieksmedewerkers en boeren. “Ik ben zelf opgegroeid op een boerenbedrijf, het is een sector waar je soms een dubbele werkweek hebt en bijna niets verdient. En wie van 6,50 per dag ook nog eten moet betalen, die heeft echt een heel laag budget. Dan wordt het moeilijk om tevreden te zijn over je leven … aan de andere kant hangt die tevredenheid altijd af van het verschil tussen verwachting en realiteit. Je kunt je leven een stuk prettiger maken door je verwachting op de realiteit af te stemmen, bijvoorbeeld door te bezuinigen op hobby’s, vakantie en kleding.”

   Sober

   Hoewel Muilwijk een baan heeft, leeft hij vrij sober. Zijn hobby is wandelen in de natuur, dat kost weinig en hij  geniet er veel van. Vakanties heeft hij meestal in een simpele berghut waar hij het eten zelf meeneemt, er zijn geen winkels of uitgaansgelegenheden in de buurt. En in Utrecht zijn er wat hem betreft uitstekende winkels voor tweedehandskleding.

   Relaties

   Op gezondheid zou Muilwijk nooit besparen: “Goed leven bevat voor mij drie dimensies: een goede relatie met jezelf, met je naasten en met God. Een goede relatie met jezelf betekent dat je gezond bent en dat heeft bij mij voorrang boven kleding en vakantie.”

   Maatwerk bij uitkering

   Met de stelling dat de regels rond uitkeringen onnodig belastend zijn is hij het niet eens. “Er moeten regels zijn, zeker wie langer in een uitkeringssituatie zit, kan daar heel moeilijk op eigen kracht uitklimmen. De overheid kan dan stimulansen uitdelen, maar er zal ook gehandhaafd moeten worden. Mensen die door de werkloosheid hun zelfvertrouwen hebben verloren moet je niet opjagen, terwijl anderen best een schop onder hun kont kunnen gebruiken. Om hierbij maatwerk te leveren hebben medewerkers van uitkeringsinstanties commitment nodig, betrokkenheid bij hun doelgroep. Helaas ontbreekt dat nog vaak.”

   Werk-naar-werk

   Over zijn eigen rol bij het bestrijden van armoede zegt Muilwijk: “Het is een goede zaak dat de Wet Werken naar Vermogen voorlopig niet doorgaat, wij hebben als CNV Jongeren gelobbyd voor een wet die zorgt dat mensen echt naar vermogen kunnen werken en daarin ook ondersteund worden. Daarnaast geven we trainingen om te zorgen dat de beeldvorming over de Wajong in bedrijven verbetert. We hebben het Realisten Promoteam, dat is bedoeld om werkgevers te vertellen dat Wajongers productieve medewerkers kunnen zijn.
     "Met gebruikte kleding kun je veel besparen"

   Harrie

   Verder zijn er de zogenaamde Harrie trainingen, waar de toekomstige collega’s kunnen leren hoe leuk het is met een Wajonger samen te werken. Daarnaast streven we ernaar dat medewerkers bij hun ontslag worden begeleid naar een nieuwe baan. Inmiddels zijn daarover afspraken gemaakt in 40% van de cao’s en wat mij betreft gaat dat aantal verder omhoog.”

   Links: