woensdag 12 september 2012

Paul Fagel: 'Wees genereus'


Topkok bepleit gulheid voor wie zich dat kan veroorloven

“Ik heb geen armoede en mijn klanten evenmin”, zegt een opgewekte Paul Fagel, eigenaar van Arsenaal Restaurants in Naarden Vesting. Hij is dus geen ervaringsdeskundige, maar sympathiseert wel met het doel van de enquête. “Mijn dochter zit in de Wajong, net als enkele vrienden van haar. Ze hebben allemaal stress van de komende verkiezingsuitslag: wat gebeurt er met die uitkering?”

Drie vragen uit de enquête die Fagel herkent uit wat hij hoort van zijn dochter:
 • 7-De stelling: Voor het eten en de kleding die ik koop krijgen boer en fabrieksmedewerker geen eerlijke beloning.
 • 8-Als u voor de keus staat om te besparen op zorgkosten, wat doet u dan als eerste?
 • 9-De consequenties van een dagbudget van 6,50 is dat je bij cafébezoek afhankelijk bent van anderen die bereid zijn de consumpties te betalen

Fiets kapot

“Ik ben dan wel een ondernemer, maar ik weet ook dat je meer dan geld alleen nodig hebt. Ik leef mee met degenen die kwetsbaar zijn, zeker als ze moeten zien rond te komen van een uitkering. Als je fiets kapot gaat of de wasmachine is versleten, zit je gelijk in de problemen.”

Veroorloven

Fagel prijst zich gelukkig dat hij behoort tot degenen met geld. “Wat iedereen zou moeten doen die het zich kan veroorloven, is wat meer rekening houden bij onze uitgaven met de mensen die het minder hebben. We mogen best wat genereuzer zijn. Waarom kopen we kleding uit India en China terwijl in Nederland de fabrieken leeg staan en het personeel werkloos thuis zit?”

Jobcoach

Volgens Fagel is zijn dochter een levenskunstenares omdat ze kan leven van 1000 euro per maand. “Dat bedrag is inclusief onkostenvergoeding voor diverse vrijwilligersbanen. Voor wat extra financiële ruimte trakteer ik haar soms op een etentje. Niet vaak want ze houdt haar hand liever niet op. Gelukkig wordt in Amsterdam, anders dan in de provincie, veel kosteloos georganiseerd voor wie een uitkering heeft. Ze kan gratis reizen met de stadspas, de jobcoach wordt vergoed en in het buurtcentrum kan ze goedkoop eten.”

Geen benul

“Ik ken ook een Wajonger die bijles wiskunde geeft. Het is een zware baan en de beloning weegt bij lange na niet op tegen de maatschappelijke waarde van dit werk. En dan zijn de plannen dat er ook nog op wordt beknibbeld! Ik ben zeker niet van plan SP te stemmen, maar ik maak me wel zorgen. Ambtenaren en politici hebben werkelijk geen benul van wat er leeft onder de mensen met een uitkering en wat zij moeten doen om de eindjes aan elkaar te knopen.”

Middel en kwaal

Budget om de uitkeringen te verhogen is volgens Fagel heel eenvoudig te vinden: “Een simpel voorbeeld is het gigantische controleapparaat dat we instellen in om misbruik van uitkeringen te voorkomen. Natuurlijk zijn er mensen die misbruik van de situatie maken omdat ze bijverdienen of weigeren te solliciteren, maar dat aantal is zo klein, het middel is erger dan de kwaal. En zo laat de overheid geld weglekken, doen woningcorporaties aan dubieuze beleggingen … allemaal veel schadelijker dan dat kleine beetje misbruik van sociale voorzieningen.”

De website van Paul Fagel Arsenaal Restaurants.

Klik op het logo hieronder om mee te doen aan de enquête:

Klik op het logo voor de enquête.Klik op het logo voor de enquête.
Iedereen kan meedoen aan het onderzoek naar armoedebeleving in Nederland. Klik hier en vul de enquête in.


zondag 9 september 2012

Linda Voortman: ‘Geld belangrijk als je het niet hebt’

TK-lid GroenLinks beseft door enquête essentie van bestaan


“Geld is vooral belangrijk als je het niet hebt”, zegt Tweede Kamerlid voor GroenLinks Linda Voortman. Een van de enquêtevragen deed haar meer dan ooit beseffen hoe moeilijk het leven wordt als je krap zit.

De drie belangrijkste vragen zijn volgens Voortman:
 • 5-Om te kunnen leven van 6,50 per dag bezuinigt u als EERSTE op ...
 • 7-Stel u moet leven van 6,50 per dag. Hoe denkt u dan over de volgende stellingen?
 • 8-Als u voor de keus staat om te besparen op zorgkosten, wat doet u dan als eerste?

Leuker leven

“Deze vragen hebben iets met elkaar gemeen, ze zeggen allemaal dat er heel weinig geld overblijft voor dingen die leven leuker maken”, zegt Voortman. “Bovendien is het confronterend om te lezen dat het denkbaar zou zijn om te bezuinigen op drinken, voedsel en kleding: primaire levensbehoeften. Als ik bedenk wat ik mezelf zou moeten ontzeggen vind ik dat heel erg.”

‘Wanbetalers’ in de zorg

Als woordvoerder zorg herinnert Voortman zich de debatten over de zogenaamde wanbetalers. “Zo worden de mensen genoemd die hun premie voor de zorgverzekering niet betalen. De term suggereert dat ze onwillig zijn en weigeren te betalen. Maar in werkelijkheid kunnen ze dat gewoon niet. Dat ze een boete krijgen helpt dus ook helemaal niet, het werkt averechts. En datzelfde gebeurt als je uit financiële overwegingen afziet van bepaalde medische onderzoeken of het eigen risico verhoogt. Als er iets met je aan de hand is worden de problemen alleen maar groter.”

Essentie van het leven

Voortman herinnert zich nog goed dat haar studententijd geen vetpot was. Tegenwoordig staat ze er financieel beter voor. Mede daardoor werd ze getroffen door de vraag: wat is de primaire betekenis van geld voor u? Deze vraag helpt haar door te dringen tot de essentie van het leven waarin geld volgens haar vooral belangrijk wordt als je het niet hebt. “Zo besef je dat er mensen zijn die het veel minder goed hebben dan ikzelf."

Schoonmakers

Voordat ze politicus werd heeft Voortman zich als bestuurder van FNV Bondgenoten ingezet voor bestrijding van armoede. “Ik werkte voor de schoonmaaksector en kwam veel thuis bij schoonmakers. Ik schrok als ik het loonstrookje zag en er liepen vaak ook nog drie of vier kinderen rond. Dus heb ik meerdere malen gepleit voor een betere inkomenspositie van schoonmakers.”

Politieke waakhond

Als lid van de Tweede Kamer kan ze dat ook voor anderen doen. “Mensen die in een instelling verblijven moeten tegenwoordig betalen voor het wassen van kleding. De ene instelling vraagt een paar euro, de andere veel meer. Maar iemand die in een instelling verblijft heeft geen hoog inkomen, het is natuurlijk niet de bedoeling dat er winst gemaakt wordt, het moet kostendekkend zijn. Dat moeten we vanuit de politiek bewaken.”

Geen vis maar hengel

Vaak vinden groepen aan de onderkant van de samenleving het moeilijk om op te komen voor hun rechten. “Daarom is het belangrijk dat wij signalen krijgen van wat er speelt. Als vakbondsbestuurder merkte ik al dat ik niet te veel moet overnemen, je moet mensen als het ware geen vis geven, maar een hengel zodat ze zelf kunnen vissen. Daarmee leren ze zichzelf te redden en bovendien ben ik dan in staat meer mensen op weg te helpen. Op langere termijn heb je dan veel meer succes.”

Links

Klik op het logo hieronder om mee te doen aan de enquête:

Klik op het logo voor de enquête.Klik op het logo voor de enquête.
Iedereen kan meedoen aan het onderzoek naar armoedebeleving in Nederland. Klik hier en vul de enquête in.

vrijdag 31 augustus 2012

Mariëtte Hamer: ‘Enquête zinvol’

TK-lid PvdA houdt armoede onder aandacht


“Dit onderzoek laat zien waar nog rek zit bij armoede.” Dat zegt Mariëtte Hamer, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. “Voor de politiek is het interessant om te weten waar mensen op bezuinigen, daarom ben ik heel benieuwd wat er bij de enquête wordt ingevuld.”

De drie belangrijkste vragen zijn volgens haar:
 • 5-Om te kunnen leven van 6,50 per dag bezuinigt u als EERSTE op ...
 • 7-de stelling: Voor het eten en de kleding die ik koop krijgen boer en fabrieksmedewerker geen eerlijke beloning.
 • 10-de stelling: De regels rond uitkeringen (zoals sollicitatieplicht) kosten wel tijd en geld, terwijl ze niets opleveren.

Goudgerande cao

Het zal vaak kleding zijn waarop wordt bespaard, vermoedt Hamer. “Alle andere uitgaven zijn vaak al teruggeschroefd tot het minimum. Ik zie het bij mijn broer die in de sociale werkvoorziening zit: er wordt beweerd dat iedereen met een WSW een goudgerande cao heeft, maar de praktijk is anders. Ik vind het knap dat hij er steeds weer in slaagt de eindjes aan elkaar te knopen. Laatst had hij een spijkerbroek bemachtigd voor vijf euro. Klasse!”

Boven het hoofd gegroeid

Hamer komt regelmatig bij de voedselbank in haar woonplaats Maassluis, waar een van haar vriendinnen vrijwilliger is. “Iedereen weet dat voedselbanken langzamerhand de vraag niet meer aankunnen. Het alarmerende is dat ook steeds meer werkende mensen er terechtkomen omdat hun schuldenproblematiek ze boven het hoofd groeit. De woonlasten blijven stijgen, de gemeentelijke belastingen doen dat ook, daar komt nog bij dat mensen hun baan kwijtraken of in een echtscheiding belanden.”

Kinderen

“Het is heel mooi als mensen creatief worden en bijvoorbeeld kleding ruilen als kinderen eruit gegroeid zijn. Maar overwegen te bezuinigen op gezondheid is in een beschaafd land schrijnend, zeker als het om Wajongers gaat. Ook kinderen hebben ervan te lijden.” Uit onderzoek van de Nationale ombudsman is volgens Hamer gebleken dat kinderen te lijden hebben van armoede omdat hun ouders moeten bezuinigen op voedsel, kleding, sport en activiteiten als schoolreisjes.

Ontbrekende capaciteit

Wat betreft de regels rond uitkeringen beaamt Hamer dat er ballast bij zit. “Natuurlijk zijn regels nodig om te voorkomen dat een uitkering wordt misbruikt. Maar soms worden vragen gesteld zonder dat er capaciteit is om de antwoorden te controleren of is het niet mogelijk de gegevensbestanden te koppelen. Dan is het invullen van al die formulieren dus voor niets geweest.”

Loonbeslag

Eerder op de dag van het interview heeft Hamer vragen gesteld over een verschijnsel dat steeds meer voorkomt: beslag op het salaris van medewerkers via de werkgever. “Het is opvallend dat de schuldenproblematiek tijdens het vragenuurtje vaker dan vroeger aan bod komt. Dat de wet Werken naar vermogen voorlopig niet doorgaat is goed nieuws, maar de partijen in het Kunduzakkoord zijn verdeeld over wat er definitief moet gebeuren, dus blijven we ermee bezig.”

Aandacht

En al heeft niemand direct baat bij die vragen, het zorgt er wel voor dat het onderwerp aandacht krijgt van ministers, ambtenaren en media. “Zo maken we duidelijk dat de PvdA je niet vergeten is, met ons in de regering is bezuinigen op armoede uitgesloten.”

Links:
Klik op het logo hieronder om mee te doen aan de enquête:

Klik op het logo voor de enquête.Klik op het logo voor de enquête.
Iedereen kan meedoen aan het onderzoek naar armoedebeleving in Nederland. Klik hier en vul de enquête in.


  Sadet Karabulut: ‘Rutte ziet probleem niet’  TK-lid SP over belang samenwerking tegen armoede

  Armoede is een schrijnend probleem volgens Sadet Karabulut, lid van de Tweede Kamer voor de SP. “Nu ik sinds anderhalf jaar zelf moeder ben, realiseer ik me nog meer dan voorheen hoe erg het is als een kind niet krijgt wat het nodig heeft. Gelukkig bestaat in Nederland solidariteit: waar de regering het erbij laat zitten, werken burgers creatief aan oplossingen om elkaar te steunen.”

  Dat armoede groeit komt onder meer omdat er in de politiek momenteel te weinig aandacht voor is. Daarom is Karabulut blij met de enquête Ze denken dat ik rondkom. De drie belangrijkste vragen zijn volgens haar:
  • 4-Wat betekent het bezit van geld voor u primair?
  • 5-Om te kunnen leven van 6,50 per dag bezuinigt u als EERSTE op ...
  • 11-Over welke van deze vragen maakt u zich het meest zorgen als het gaat om uw inkomen?

  Duidelijkheid gewenst van VVD

  “Rondkomen van 6,50 dat lukt nu eenmaal niet. Aangezien je als laatste bezuinigt op eten en drinken, nemen veel mensen risico door te beknibbelen op gezondheid en door schulden aan te gaan. Je hoeft niet materialistisch ingesteld te zijn om te weten dat geld nodig is om te kunnen leven. Als de VVD zegt dat de uitkeringen best omlaag kunnen omdat armoede niet bestaat, dan weten ze niet wat ze roepen. Ik hoop dat ze voor deze enquête eindelijk duidelijk antwoord geven op de vraag hoe ze zelf zouden rondkomen. Tot nu toe gaven ze altijd niet thuis, ook wanneer ik vroeg of zo'n uitkering (of werken onder het minimumloon) motiverend werkt om een baan te zoeken”, aldus Karabulut.

  Zorgen maken

  Het heeft er volgens haar alle schijn van dat wie de crisis heeft veroorzaakt wordt ontzien, terwijl de uitkeringen, bijvoorbeeld voor degenen met een beperking, hard worden aangepakt. “Dat leidt ertoe dat mensen zich zorgen maken: kan ik volgende maand de huur betalen en worden mijn kinderen gepest op school omdat ze niet kunnen meekomen? Dit creëert een sfeer van angst die ontwrichtend werkt op de samenleving.”

  Armoede werkt niet

  Gelukkig merkt Karabulut dat er in Nederland ook veel solidariteit bestaat die mensen ertoe brengt samen te werken aan oplossingen. “Dat is heel belangrijk als je bedenkt dat Mark Rutte zei de premier van alle Nederlanders te willen zijn, maar blijkbaar wegkijkt van mensen die niet of moeilijk rondkomen. Ik ben initiator van de campagne Armoede werkt niet en heb tal van tegenvoorstellen gedaan. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat door de wet Werken naar Vermogen, mensen bij sociale werkvoorziening worden behandeld als tweederangsburgers.”

  Kennisdeling

  Dat er bij Armoede werkt niet sprake is van samenwerking met andere politieke partijen en vakbonden heeft grote voordelen gehad. “Het delen van kennis vergroot je armslag en versterkt je argumenten. Bij elk onderwerp dat in de Kamer op de agenda staat kan ik nu in contact komen met direct betrokkenen om te vragen wat er speelt in de praktijk. En in de huidige omstandigheden betekent politiek succes soms puur voorkomen dat door een nieuwe maatregel de situatie nog erger wordt.”

  Links
  Klik op het logo hieronder om mee te doen aan de enquête:

  Klik op het logo voor de enquête.Klik op het logo voor de enquête.
  Iedereen kan meedoen aan het onderzoek naar armoedebeleving in Nederland. Klik hier en vul de enquête in.


   IJmert Muilwijk: ‘Uitkeringsinstanties missen commitment’

   Voorzitter CNV Jongeren over armoede

   Om armoede te doorstaan heb je hoop nodig. Dat zegt IJmert Muilwijk, voorzitter van CNV Jongeren: “Het is heel schrijnend als je geen geld hebt voor een nieuwe bril, terwijl je die wel nodig hebt om te kunnen solliciteren. Of als je kinderen gepest worden op school omdat ze geen merkkleding dragen. Ondanks ieders eigen verantwoordelijkheid, is het de taak van de overheid om te voorkomen dat mensen in een armoedespiraal raken.”

   Verwachting en realiteit

   Nog meer vragen in de enquête van Wajongers Centraal roepen herkenning bij Muilwijk op, zoals de vraag over de beloning van fabrieksmedewerkers en boeren. “Ik ben zelf opgegroeid op een boerenbedrijf, het is een sector waar je soms een dubbele werkweek hebt en bijna niets verdient. En wie van 6,50 per dag ook nog eten moet betalen, die heeft echt een heel laag budget. Dan wordt het moeilijk om tevreden te zijn over je leven … aan de andere kant hangt die tevredenheid altijd af van het verschil tussen verwachting en realiteit. Je kunt je leven een stuk prettiger maken door je verwachting op de realiteit af te stemmen, bijvoorbeeld door te bezuinigen op hobby’s, vakantie en kleding.”

   Sober

   Hoewel Muilwijk een baan heeft, leeft hij vrij sober. Zijn hobby is wandelen in de natuur, dat kost weinig en hij  geniet er veel van. Vakanties heeft hij meestal in een simpele berghut waar hij het eten zelf meeneemt, er zijn geen winkels of uitgaansgelegenheden in de buurt. En in Utrecht zijn er wat hem betreft uitstekende winkels voor tweedehandskleding.

   Relaties

   Op gezondheid zou Muilwijk nooit besparen: “Goed leven bevat voor mij drie dimensies: een goede relatie met jezelf, met je naasten en met God. Een goede relatie met jezelf betekent dat je gezond bent en dat heeft bij mij voorrang boven kleding en vakantie.”

   Maatwerk bij uitkering

   Met de stelling dat de regels rond uitkeringen onnodig belastend zijn is hij het niet eens. “Er moeten regels zijn, zeker wie langer in een uitkeringssituatie zit, kan daar heel moeilijk op eigen kracht uitklimmen. De overheid kan dan stimulansen uitdelen, maar er zal ook gehandhaafd moeten worden. Mensen die door de werkloosheid hun zelfvertrouwen hebben verloren moet je niet opjagen, terwijl anderen best een schop onder hun kont kunnen gebruiken. Om hierbij maatwerk te leveren hebben medewerkers van uitkeringsinstanties commitment nodig, betrokkenheid bij hun doelgroep. Helaas ontbreekt dat nog vaak.”

   Werk-naar-werk

   Over zijn eigen rol bij het bestrijden van armoede zegt Muilwijk: “Het is een goede zaak dat de Wet Werken naar Vermogen voorlopig niet doorgaat, wij hebben als CNV Jongeren gelobbyd voor een wet die zorgt dat mensen echt naar vermogen kunnen werken en daarin ook ondersteund worden. Daarnaast geven we trainingen om te zorgen dat de beeldvorming over de Wajong in bedrijven verbetert. We hebben het Realisten Promoteam, dat is bedoeld om werkgevers te vertellen dat Wajongers productieve medewerkers kunnen zijn.
     "Met gebruikte kleding kun je veel besparen"

   Harrie

   Verder zijn er de zogenaamde Harrie trainingen, waar de toekomstige collega’s kunnen leren hoe leuk het is met een Wajonger samen te werken. Daarnaast streven we ernaar dat medewerkers bij hun ontslag worden begeleid naar een nieuwe baan. Inmiddels zijn daarover afspraken gemaakt in 40% van de cao’s en wat mij betreft gaat dat aantal verder omhoog.”

   Links:

   dinsdag 31 juli 2012

   Colofon

   In dit blog is het woord aan politici en anderen met een (professionele) rol bij armoede.

   Naast dit blog heeft het project Ze denken dat ik rondkom de volgende onderdelen:


   Doel

   Doel van het project Ze denken dat ik rondkom is om de publieke opinie en de politiek alert te houden op de noodzaak van een rechtvaardig en effectief armoedebeleid. Met eerlijke kansen op zinvol werk, ook voor degenen met een beperking. Daarnaast geeft het project een signaal naar betrokkenen: je wordt niet vergeten.
    

   Succes

   “Door interviews in verkiezingstijd met kandidaten voor de Tweede Kamer heeft het project Ze denken dat ik rondkom, direct een stevige dosis politieke erkenning gekregen”, vindt de projectgroep. "Iedere partij is welkom. Kandidaten voor de Tweede Kamer die nog niet zijn gevraagd kunnen via de Facebookpagina contact opnemen om te melden dat ze beschikbaar zijn voor een interview. Dit geldt ook voor anderen die professioneel met armoede te maken hebben.”
    

   Credits

   De formule van Ze denken dat ik rondkom is gebaseerd op een idee dat ontstond binnen Wajongers Centraal en dat is uitgewerkt door Rob Visser. De interviews in dit blog worden geschreven door hem en Elise de Waal. Het beeldmerk met de munt is gemaakt door Edwin Heida.

   Dank

   Wij danken webmasters die een link naar een van de websites van dit project plaatsen, zoals:

   Klik op het logo hieronder om mee te doen aan de enquête:
   http://www.communicadans.nl/images/Ze_denken_dat_ik_rondkom/logo%20zddir-lichtblauw.jpg

   Iedereen kan meedoen aan het onderzoek naar armoedebeleving in Nederland. Klik hier en vul de enquête in.