woensdag 12 juni 2013

Carola Schouten: ‘Iedereen heeft recht op volwaardig leven’


Kamerlid ChristenUnie: ‘Geen loondispensatie maar subsidie’

Het is kwalijk dat de politiek er niet in slaagt duidelijkheid te geven over de positie van Wajongers. Dat zegt Carola Schouten, Kamerlid voor de ChristenUnie. “Dat is alleen al ongewenst omdat die onduidelijkheid invloed kan hebben op het welbevinden van mensen.”

Deze drie vragen zijn volgens Schouten het meest relevant voor de problematiek rond armoede: 
  • 9-Welke consequenties zou een dagbudget van € 6,50 voor u hebben?
  • 13-Maakt u zich zorgen over de gevolgen voor uw inkomen van de Wet werken naar vermogen (Wwnv)?
  • Een vraag die ze mist: Hoe ervaart u de onduidelijkheid van het sociaal akkoord? "Die vraag zou erbij kunnen."

Probleem beperken

Van Wajongers die ze heeft gesproken weet Schouten dat veel van hen financiële problemen hebben. “Ik vind het heel zorgelijk dat 40% van de geënquêteerden meer psychische klachten heeft door de noodzaak te moeten leven van € 6,50 per dag. Bij sommigen verergert dus hun ziektebeeld. Het is niet gemakkelijk om hier beleidsmatig een oplossing voor te geven, al weet natuurlijk iedereen dat een goede uitkering wel nodig is om dit probleem te beperken.”

Volgens het sociaal akkoord tussen werkgevers en werknemers gaat de Wwnv nu Participatiewet heten. Wat daarin komt te staan is niet duidelijk, dit betekent voor Wajongers dat er nu voor de derde keer wordt gesleuteld aan de plannen. “Het zou me niet verbazen als dit een negatieve invloed heeft op het welbevinden van mensen. Wij kunnen vanuit de politiek geen duidelijkheid te geven terwijl die wel heel belangrijk is. De kans dat er nu weer een herkeuring gaat komen voor Wajongers wekt onzekerheid en dus onrust in hun persoonlijke leven.”

 

Confronterend

Ook bevat de enquête volgens Schouten vragen die wijzen op schrijnende situaties. “Een goede uitkering zal helpen om basale uitgaven als eten van goede kwaliteit en bijvoorbeeld een nieuwe bril te kunnen betalen. Politici zijn gewend te denken in beleidsregels, maar daar gaat het soms helemaal niet meer om. Het kan heel confronterend zijn om dat te zien, ook al ben ik nu fit en heb ik een goede baan.”

In zulke concrete situaties wordt het volgens Schouten echt duidelijk hoe het is om van weinig geld te leven. “Het kan iedereen overkomen, maar iedereen heeft kwaliteiten en beperkingen. Ook met een beperking heb je recht op voldoende inkomen om een volwaardig leven te kunnen leiden.”

 

 Moties

Terwijl staatssecretaris Klijnsma nieuwe plannen uitwerkt, zit ook Carola Schouten niet stil. “De ChristenUnie is altijd serieus met de schuldenproblematiek bezig geweest, zo hebben we moties ingediend om te zorgen dat mensen niet te veel schuldeisers tegelijk op hun dak krijgen. Dat zou de problemen alleen maar groter maken. En bij armoedebeleid willen we consequent dat de laagste inkomens worden ontzien.”

“Verder hebben we altijd gepleit voor loonkostensubsidie in plaats van loondispensatie. Bij dat laatste ziet een Wajonger op zijn of haar loonstrookje dat het UWV een bijdrage aan het salaris levert. Dan ligt het accent op de verschillen met je collega's, terwijl je net zo hard je best doet als zij. Wanneer het UWV loonkostensubsidie geeft bestaat dat onderscheid niet en heb je dus een volwaardige positie.”

Links

  • pagina over Carola Schouten.
  • Wajongers kunnen niet meebeslissen, dat is aan de Tweede Kamer. Ze kunnen wel iets doen aan het scheppen van de door Schouten bepleite duidelijkheid: door de petitie te ondertekenen en door mee te praten op de FB-pagina van het project Ze denken dat ik rondkom: Hoe kom je rond?  

Klik op het logo hieronder om mee te doen aan de enquête:

Klik op het logo voor de enquête.Klik op het logo voor de enquête.
Iedereen kan meedoen aan het onderzoek naar armoedebeleving in Nederland. Klik hier en vul de enquête in.donderdag 28 februari 2013

Clara Sies: ‘Soms kan ik wel janken’

Oprichter Voedselbank houdt hart warm en hoofd koel

Het is tien jaar geleden dat in Nederland de eerste voedselbank werd opgericht door het Rotterdamse echtpaar Clara en Sjaak Sies. Ze waren in een uitkering terechtgekomen en wilden iets terugdoen voor de samenleving. Inmiddels zijn er in Nederland veel mensen met een minimuminkomen die wekelijks een voedselpakket kunnen ophalen. Clara Sies: “We hebben strenge regels voor wie in aanmerking komt, maar die hanteren we met oog voor de praktijk. Anders word je ook weer zo'n log apparaat waar onze klanten vaak op stuklopen.”

De drie vragen uit de enquête die Clara Sies het meest aanspreken zijn:
  • 5-Om te kunnen leven van € 6,50 per dag bezuinigt u als EERSTE op ...
  • 8-Als u voor de keus staat om te besparen op zorgkosten, wat doet u dan als eerste?
  • 10-Deze stelling: De regels rond uitkeringen (zoals sollicitatieplicht) kosten wel tijd en geld, terwijl ze niets opleveren.

Hard bezuinigen

De Voedselbank heeft als criterium een bestedingsruimte van 180 euro per maand. “Als ik lees dat jullie enquête is gebaseerd op 6,50 euro per dag, dan zitten we dus bijna op dezelfde golflengte. En ook al krijgen onze klanten een voedselpakket, nog steeds zijn ze gedwongen heel hard te bezuinigen. We hebben harde criteria om te zorgen dat alleen degenen die dat echt nodig hebben bij ons terecht kunnen. Wie een auto bezit komt niet in aanmerking, al zijn daar wel uitzonderingen op. Bijvoorbeeld invaliden hebben soms een auto nodig voor hun mobiliteit en er zijn ook mensen die dankzij een auto nog een klein beetje geld kunnen verdienen.”

Eigen risico

Dit jaar is Sies met haar man overgestapt op de zorgverzekering die gemeente Rotterdam aanbiedt voor burgers die krap zitten. “Het betekent dat we iets meer moeten betalen, maar we hebben minder eigen risico, daarom zijn we goedkoper uit.”

Gedoe

Sies vindt de regelgeving rondom uitkeringen ingewikkeld. “Ik heb niet het idee, dat het wat oplevert. Bij de voedselbanken helpen we veel mensen die hier tegenaan lopen.  Bijvoorbeeld als ze na enkele maanden weer werkloos zijn en alles opnieuw moeten regelen. Ik weet nog uit de tijd dat onze kinderen een vakantiebaantje hadden, wat een gedoe dat was het was dat ze verzekerd waren bij hun werkgever. En na zes weken moesten ze dan weer aangemeld worden bij onze verzekering. Mensen raken daardoor ontmoedigd en verliezen het vertrouwen in de overheid. Het zijn onnodige hobbels die zowel burger als overheid veel tijd en geld kosten.”

Versimpelen

Ze vindt het daarom goed dat de Rotterdamse wethouder Marco Florijn van sociale zaken, inkomen en werkgelegenheid, bezig is de regels te versimpelen. Ze denkt dat het anders kan en hoopt dat de politiek meer gaat kijken, hoe dit gerealiseerd kan worden.

Janken

Schrijnende situaties zijn schering en inslag. Kort voor de kerst stond er aan de balie van de Voedselbank Rotterdam plotseling een dame. Sies: “Ik zie haar nog staan, bibberend op haar benen. Ik maak mezelf dan boos en tegelijk kan ik wel janken. Deze mevrouw had drie dagen niets gegeten. We hebben haar eerst een kop thee gegeven en een paar boterhammen. Een collega heeft in de loods twee grote tassen met boodschappen gehaald en een ander heeft haar met de auto thuisgebracht. Ook hebben we haar in contact gebracht met het maatschappelijk werk om een oplossing te zoeken. We hebben dus voor deze mevrouw veel meer gedaan dan binnen onze taak valt.”

Kastje en muur

Dat past volgens Sies ook bij de werkwijze: “Enerzijds zijn we streng, maar in noodsituaties kunnen we ook mild zijn. Doen we dat niet, dan zijn we ook weer zo'n log apparaat: onze klanten blijken vaak te worden vermalen tussen regels en voorschriften, plannen en beloftes en uiteindelijk tussen het kastje en de muur. Dan komen ze bij ons terecht en daar mogen ze een oplossing verwachten.”

Lieve kaartjes

Een van de uitgangspunten is dat een beroep op de Voedselbank maximaal drie jaar duurt. “We geven mensen tijd om aan een oplossing voor hun situatie te werken en we vragen ze ook die kans te grijpen. Gelukkig slagen mensen daar bijna altijd in en het is dan heel fijn om te merken dat we reacties krijgen als ‘geef mijn pakketje nu maar weer aan iemand die het harder nodig heeft’. En ook van degenen die ons voorlopig nog nodig hebben, krijgen we heel veel lieve kaartjes.”

Links

Lees meer over de samenwerkende Voedselbanken Nederland
Pionier was de Voedselbank Rotterdam.

Klik op het logo hieronder om mee te doen aan de enquête:

Klik op het logo voor de enquête.Klik op het logo voor de enquête.
Iedereen kan meedoen aan het onderzoek naar armoedebeleving in Nederland. Klik hier en vul de enquête in.