vrijdag 31 augustus 2012

Sadet Karabulut: ‘Rutte ziet probleem niet’TK-lid SP over belang samenwerking tegen armoede

Armoede is een schrijnend probleem volgens Sadet Karabulut, lid van de Tweede Kamer voor de SP. “Nu ik sinds anderhalf jaar zelf moeder ben, realiseer ik me nog meer dan voorheen hoe erg het is als een kind niet krijgt wat het nodig heeft. Gelukkig bestaat in Nederland solidariteit: waar de regering het erbij laat zitten, werken burgers creatief aan oplossingen om elkaar te steunen.”

Dat armoede groeit komt onder meer omdat er in de politiek momenteel te weinig aandacht voor is. Daarom is Karabulut blij met de enquête Ze denken dat ik rondkom. De drie belangrijkste vragen zijn volgens haar:
  • 4-Wat betekent het bezit van geld voor u primair?
  • 5-Om te kunnen leven van 6,50 per dag bezuinigt u als EERSTE op ...
  • 11-Over welke van deze vragen maakt u zich het meest zorgen als het gaat om uw inkomen?

Duidelijkheid gewenst van VVD

“Rondkomen van 6,50 dat lukt nu eenmaal niet. Aangezien je als laatste bezuinigt op eten en drinken, nemen veel mensen risico door te beknibbelen op gezondheid en door schulden aan te gaan. Je hoeft niet materialistisch ingesteld te zijn om te weten dat geld nodig is om te kunnen leven. Als de VVD zegt dat de uitkeringen best omlaag kunnen omdat armoede niet bestaat, dan weten ze niet wat ze roepen. Ik hoop dat ze voor deze enquête eindelijk duidelijk antwoord geven op de vraag hoe ze zelf zouden rondkomen. Tot nu toe gaven ze altijd niet thuis, ook wanneer ik vroeg of zo'n uitkering (of werken onder het minimumloon) motiverend werkt om een baan te zoeken”, aldus Karabulut.

Zorgen maken

Het heeft er volgens haar alle schijn van dat wie de crisis heeft veroorzaakt wordt ontzien, terwijl de uitkeringen, bijvoorbeeld voor degenen met een beperking, hard worden aangepakt. “Dat leidt ertoe dat mensen zich zorgen maken: kan ik volgende maand de huur betalen en worden mijn kinderen gepest op school omdat ze niet kunnen meekomen? Dit creëert een sfeer van angst die ontwrichtend werkt op de samenleving.”

Armoede werkt niet

Gelukkig merkt Karabulut dat er in Nederland ook veel solidariteit bestaat die mensen ertoe brengt samen te werken aan oplossingen. “Dat is heel belangrijk als je bedenkt dat Mark Rutte zei de premier van alle Nederlanders te willen zijn, maar blijkbaar wegkijkt van mensen die niet of moeilijk rondkomen. Ik ben initiator van de campagne Armoede werkt niet en heb tal van tegenvoorstellen gedaan. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat door de wet Werken naar Vermogen, mensen bij sociale werkvoorziening worden behandeld als tweederangsburgers.”

Kennisdeling

Dat er bij Armoede werkt niet sprake is van samenwerking met andere politieke partijen en vakbonden heeft grote voordelen gehad. “Het delen van kennis vergroot je armslag en versterkt je argumenten. Bij elk onderwerp dat in de Kamer op de agenda staat kan ik nu in contact komen met direct betrokkenen om te vragen wat er speelt in de praktijk. En in de huidige omstandigheden betekent politiek succes soms puur voorkomen dat door een nieuwe maatregel de situatie nog erger wordt.”

Links
Klik op het logo hieronder om mee te doen aan de enquête:

Klik op het logo voor de enquête.Klik op het logo voor de enquête.
Iedereen kan meedoen aan het onderzoek naar armoedebeleving in Nederland. Klik hier en vul de enquête in.


    Geen opmerkingen:

    Een reactie posten