woensdag 12 september 2012

Paul Fagel: 'Wees genereus'


Topkok bepleit gulheid voor wie zich dat kan veroorloven

“Ik heb geen armoede en mijn klanten evenmin”, zegt een opgewekte Paul Fagel, eigenaar van Arsenaal Restaurants in Naarden Vesting. Hij is dus geen ervaringsdeskundige, maar sympathiseert wel met het doel van de enquête. “Mijn dochter zit in de Wajong, net als enkele vrienden van haar. Ze hebben allemaal stress van de komende verkiezingsuitslag: wat gebeurt er met die uitkering?”

Drie vragen uit de enquête die Fagel herkent uit wat hij hoort van zijn dochter:
  • 7-De stelling: Voor het eten en de kleding die ik koop krijgen boer en fabrieksmedewerker geen eerlijke beloning.
  • 8-Als u voor de keus staat om te besparen op zorgkosten, wat doet u dan als eerste?
  • 9-De consequenties van een dagbudget van 6,50 is dat je bij cafébezoek afhankelijk bent van anderen die bereid zijn de consumpties te betalen

Fiets kapot

“Ik ben dan wel een ondernemer, maar ik weet ook dat je meer dan geld alleen nodig hebt. Ik leef mee met degenen die kwetsbaar zijn, zeker als ze moeten zien rond te komen van een uitkering. Als je fiets kapot gaat of de wasmachine is versleten, zit je gelijk in de problemen.”

Veroorloven

Fagel prijst zich gelukkig dat hij behoort tot degenen met geld. “Wat iedereen zou moeten doen die het zich kan veroorloven, is wat meer rekening houden bij onze uitgaven met de mensen die het minder hebben. We mogen best wat genereuzer zijn. Waarom kopen we kleding uit India en China terwijl in Nederland de fabrieken leeg staan en het personeel werkloos thuis zit?”

Jobcoach

Volgens Fagel is zijn dochter een levenskunstenares omdat ze kan leven van 1000 euro per maand. “Dat bedrag is inclusief onkostenvergoeding voor diverse vrijwilligersbanen. Voor wat extra financiële ruimte trakteer ik haar soms op een etentje. Niet vaak want ze houdt haar hand liever niet op. Gelukkig wordt in Amsterdam, anders dan in de provincie, veel kosteloos georganiseerd voor wie een uitkering heeft. Ze kan gratis reizen met de stadspas, de jobcoach wordt vergoed en in het buurtcentrum kan ze goedkoop eten.”

Geen benul

“Ik ken ook een Wajonger die bijles wiskunde geeft. Het is een zware baan en de beloning weegt bij lange na niet op tegen de maatschappelijke waarde van dit werk. En dan zijn de plannen dat er ook nog op wordt beknibbeld! Ik ben zeker niet van plan SP te stemmen, maar ik maak me wel zorgen. Ambtenaren en politici hebben werkelijk geen benul van wat er leeft onder de mensen met een uitkering en wat zij moeten doen om de eindjes aan elkaar te knopen.”

Middel en kwaal

Budget om de uitkeringen te verhogen is volgens Fagel heel eenvoudig te vinden: “Een simpel voorbeeld is het gigantische controleapparaat dat we instellen in om misbruik van uitkeringen te voorkomen. Natuurlijk zijn er mensen die misbruik van de situatie maken omdat ze bijverdienen of weigeren te solliciteren, maar dat aantal is zo klein, het middel is erger dan de kwaal. En zo laat de overheid geld weglekken, doen woningcorporaties aan dubieuze beleggingen … allemaal veel schadelijker dan dat kleine beetje misbruik van sociale voorzieningen.”

De website van Paul Fagel Arsenaal Restaurants.

Klik op het logo hieronder om mee te doen aan de enquête:

Klik op het logo voor de enquête.Klik op het logo voor de enquête.
Iedereen kan meedoen aan het onderzoek naar armoedebeleving in Nederland. Klik hier en vul de enquête in.


zondag 9 september 2012

Linda Voortman: ‘Geld belangrijk als je het niet hebt’

TK-lid GroenLinks beseft door enquête essentie van bestaan


“Geld is vooral belangrijk als je het niet hebt”, zegt Tweede Kamerlid voor GroenLinks Linda Voortman. Een van de enquêtevragen deed haar meer dan ooit beseffen hoe moeilijk het leven wordt als je krap zit.

De drie belangrijkste vragen zijn volgens Voortman:
  • 5-Om te kunnen leven van 6,50 per dag bezuinigt u als EERSTE op ...
  • 7-Stel u moet leven van 6,50 per dag. Hoe denkt u dan over de volgende stellingen?
  • 8-Als u voor de keus staat om te besparen op zorgkosten, wat doet u dan als eerste?

Leuker leven

“Deze vragen hebben iets met elkaar gemeen, ze zeggen allemaal dat er heel weinig geld overblijft voor dingen die leven leuker maken”, zegt Voortman. “Bovendien is het confronterend om te lezen dat het denkbaar zou zijn om te bezuinigen op drinken, voedsel en kleding: primaire levensbehoeften. Als ik bedenk wat ik mezelf zou moeten ontzeggen vind ik dat heel erg.”

‘Wanbetalers’ in de zorg

Als woordvoerder zorg herinnert Voortman zich de debatten over de zogenaamde wanbetalers. “Zo worden de mensen genoemd die hun premie voor de zorgverzekering niet betalen. De term suggereert dat ze onwillig zijn en weigeren te betalen. Maar in werkelijkheid kunnen ze dat gewoon niet. Dat ze een boete krijgen helpt dus ook helemaal niet, het werkt averechts. En datzelfde gebeurt als je uit financiële overwegingen afziet van bepaalde medische onderzoeken of het eigen risico verhoogt. Als er iets met je aan de hand is worden de problemen alleen maar groter.”

Essentie van het leven

Voortman herinnert zich nog goed dat haar studententijd geen vetpot was. Tegenwoordig staat ze er financieel beter voor. Mede daardoor werd ze getroffen door de vraag: wat is de primaire betekenis van geld voor u? Deze vraag helpt haar door te dringen tot de essentie van het leven waarin geld volgens haar vooral belangrijk wordt als je het niet hebt. “Zo besef je dat er mensen zijn die het veel minder goed hebben dan ikzelf."

Schoonmakers

Voordat ze politicus werd heeft Voortman zich als bestuurder van FNV Bondgenoten ingezet voor bestrijding van armoede. “Ik werkte voor de schoonmaaksector en kwam veel thuis bij schoonmakers. Ik schrok als ik het loonstrookje zag en er liepen vaak ook nog drie of vier kinderen rond. Dus heb ik meerdere malen gepleit voor een betere inkomenspositie van schoonmakers.”

Politieke waakhond

Als lid van de Tweede Kamer kan ze dat ook voor anderen doen. “Mensen die in een instelling verblijven moeten tegenwoordig betalen voor het wassen van kleding. De ene instelling vraagt een paar euro, de andere veel meer. Maar iemand die in een instelling verblijft heeft geen hoog inkomen, het is natuurlijk niet de bedoeling dat er winst gemaakt wordt, het moet kostendekkend zijn. Dat moeten we vanuit de politiek bewaken.”

Geen vis maar hengel

Vaak vinden groepen aan de onderkant van de samenleving het moeilijk om op te komen voor hun rechten. “Daarom is het belangrijk dat wij signalen krijgen van wat er speelt. Als vakbondsbestuurder merkte ik al dat ik niet te veel moet overnemen, je moet mensen als het ware geen vis geven, maar een hengel zodat ze zelf kunnen vissen. Daarmee leren ze zichzelf te redden en bovendien ben ik dan in staat meer mensen op weg te helpen. Op langere termijn heb je dan veel meer succes.”

Links

Klik op het logo hieronder om mee te doen aan de enquête:

Klik op het logo voor de enquête.Klik op het logo voor de enquête.
Iedereen kan meedoen aan het onderzoek naar armoedebeleving in Nederland. Klik hier en vul de enquête in.