vrijdag 31 augustus 2012

Mariëtte Hamer: ‘Enquête zinvol’

TK-lid PvdA houdt armoede onder aandacht


“Dit onderzoek laat zien waar nog rek zit bij armoede.” Dat zegt Mariëtte Hamer, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. “Voor de politiek is het interessant om te weten waar mensen op bezuinigen, daarom ben ik heel benieuwd wat er bij de enquête wordt ingevuld.”

De drie belangrijkste vragen zijn volgens haar:
  • 5-Om te kunnen leven van 6,50 per dag bezuinigt u als EERSTE op ...
  • 7-de stelling: Voor het eten en de kleding die ik koop krijgen boer en fabrieksmedewerker geen eerlijke beloning.
  • 10-de stelling: De regels rond uitkeringen (zoals sollicitatieplicht) kosten wel tijd en geld, terwijl ze niets opleveren.

Goudgerande cao

Het zal vaak kleding zijn waarop wordt bespaard, vermoedt Hamer. “Alle andere uitgaven zijn vaak al teruggeschroefd tot het minimum. Ik zie het bij mijn broer die in de sociale werkvoorziening zit: er wordt beweerd dat iedereen met een WSW een goudgerande cao heeft, maar de praktijk is anders. Ik vind het knap dat hij er steeds weer in slaagt de eindjes aan elkaar te knopen. Laatst had hij een spijkerbroek bemachtigd voor vijf euro. Klasse!”

Boven het hoofd gegroeid

Hamer komt regelmatig bij de voedselbank in haar woonplaats Maassluis, waar een van haar vriendinnen vrijwilliger is. “Iedereen weet dat voedselbanken langzamerhand de vraag niet meer aankunnen. Het alarmerende is dat ook steeds meer werkende mensen er terechtkomen omdat hun schuldenproblematiek ze boven het hoofd groeit. De woonlasten blijven stijgen, de gemeentelijke belastingen doen dat ook, daar komt nog bij dat mensen hun baan kwijtraken of in een echtscheiding belanden.”

Kinderen

“Het is heel mooi als mensen creatief worden en bijvoorbeeld kleding ruilen als kinderen eruit gegroeid zijn. Maar overwegen te bezuinigen op gezondheid is in een beschaafd land schrijnend, zeker als het om Wajongers gaat. Ook kinderen hebben ervan te lijden.” Uit onderzoek van de Nationale ombudsman is volgens Hamer gebleken dat kinderen te lijden hebben van armoede omdat hun ouders moeten bezuinigen op voedsel, kleding, sport en activiteiten als schoolreisjes.

Ontbrekende capaciteit

Wat betreft de regels rond uitkeringen beaamt Hamer dat er ballast bij zit. “Natuurlijk zijn regels nodig om te voorkomen dat een uitkering wordt misbruikt. Maar soms worden vragen gesteld zonder dat er capaciteit is om de antwoorden te controleren of is het niet mogelijk de gegevensbestanden te koppelen. Dan is het invullen van al die formulieren dus voor niets geweest.”

Loonbeslag

Eerder op de dag van het interview heeft Hamer vragen gesteld over een verschijnsel dat steeds meer voorkomt: beslag op het salaris van medewerkers via de werkgever. “Het is opvallend dat de schuldenproblematiek tijdens het vragenuurtje vaker dan vroeger aan bod komt. Dat de wet Werken naar vermogen voorlopig niet doorgaat is goed nieuws, maar de partijen in het Kunduzakkoord zijn verdeeld over wat er definitief moet gebeuren, dus blijven we ermee bezig.”

Aandacht

En al heeft niemand direct baat bij die vragen, het zorgt er wel voor dat het onderwerp aandacht krijgt van ministers, ambtenaren en media. “Zo maken we duidelijk dat de PvdA je niet vergeten is, met ons in de regering is bezuinigen op armoede uitgesloten.”

Links:
Klik op het logo hieronder om mee te doen aan de enquête:

Klik op het logo voor de enquête.Klik op het logo voor de enquête.
Iedereen kan meedoen aan het onderzoek naar armoedebeleving in Nederland. Klik hier en vul de enquête in.


    Geen opmerkingen:

    Een reactie posten