woensdag 12 juni 2013

Carola Schouten: ‘Iedereen heeft recht op volwaardig leven’


Kamerlid ChristenUnie: ‘Geen loondispensatie maar subsidie’

Het is kwalijk dat de politiek er niet in slaagt duidelijkheid te geven over de positie van Wajongers. Dat zegt Carola Schouten, Kamerlid voor de ChristenUnie. “Dat is alleen al ongewenst omdat die onduidelijkheid invloed kan hebben op het welbevinden van mensen.”

Deze drie vragen zijn volgens Schouten het meest relevant voor de problematiek rond armoede: 
 • 9-Welke consequenties zou een dagbudget van € 6,50 voor u hebben?
 • 13-Maakt u zich zorgen over de gevolgen voor uw inkomen van de Wet werken naar vermogen (Wwnv)?
 • Een vraag die ze mist: Hoe ervaart u de onduidelijkheid van het sociaal akkoord? "Die vraag zou erbij kunnen."

Probleem beperken

Van Wajongers die ze heeft gesproken weet Schouten dat veel van hen financiële problemen hebben. “Ik vind het heel zorgelijk dat 40% van de geënquêteerden meer psychische klachten heeft door de noodzaak te moeten leven van € 6,50 per dag. Bij sommigen verergert dus hun ziektebeeld. Het is niet gemakkelijk om hier beleidsmatig een oplossing voor te geven, al weet natuurlijk iedereen dat een goede uitkering wel nodig is om dit probleem te beperken.”

Volgens het sociaal akkoord tussen werkgevers en werknemers gaat de Wwnv nu Participatiewet heten. Wat daarin komt te staan is niet duidelijk, dit betekent voor Wajongers dat er nu voor de derde keer wordt gesleuteld aan de plannen. “Het zou me niet verbazen als dit een negatieve invloed heeft op het welbevinden van mensen. Wij kunnen vanuit de politiek geen duidelijkheid te geven terwijl die wel heel belangrijk is. De kans dat er nu weer een herkeuring gaat komen voor Wajongers wekt onzekerheid en dus onrust in hun persoonlijke leven.”

 

Confronterend

Ook bevat de enquête volgens Schouten vragen die wijzen op schrijnende situaties. “Een goede uitkering zal helpen om basale uitgaven als eten van goede kwaliteit en bijvoorbeeld een nieuwe bril te kunnen betalen. Politici zijn gewend te denken in beleidsregels, maar daar gaat het soms helemaal niet meer om. Het kan heel confronterend zijn om dat te zien, ook al ben ik nu fit en heb ik een goede baan.”

In zulke concrete situaties wordt het volgens Schouten echt duidelijk hoe het is om van weinig geld te leven. “Het kan iedereen overkomen, maar iedereen heeft kwaliteiten en beperkingen. Ook met een beperking heb je recht op voldoende inkomen om een volwaardig leven te kunnen leiden.”

 

 Moties

Terwijl staatssecretaris Klijnsma nieuwe plannen uitwerkt, zit ook Carola Schouten niet stil. “De ChristenUnie is altijd serieus met de schuldenproblematiek bezig geweest, zo hebben we moties ingediend om te zorgen dat mensen niet te veel schuldeisers tegelijk op hun dak krijgen. Dat zou de problemen alleen maar groter maken. En bij armoedebeleid willen we consequent dat de laagste inkomens worden ontzien.”

“Verder hebben we altijd gepleit voor loonkostensubsidie in plaats van loondispensatie. Bij dat laatste ziet een Wajonger op zijn of haar loonstrookje dat het UWV een bijdrage aan het salaris levert. Dan ligt het accent op de verschillen met je collega's, terwijl je net zo hard je best doet als zij. Wanneer het UWV loonkostensubsidie geeft bestaat dat onderscheid niet en heb je dus een volwaardige positie.”

Links

 • pagina over Carola Schouten.
 • Wajongers kunnen niet meebeslissen, dat is aan de Tweede Kamer. Ze kunnen wel iets doen aan het scheppen van de door Schouten bepleite duidelijkheid: door de petitie te ondertekenen en door mee te praten op de FB-pagina van het project Ze denken dat ik rondkom: Hoe kom je rond?  

Klik op het logo hieronder om mee te doen aan de enquête:

Klik op het logo voor de enquête.Klik op het logo voor de enquête.
Iedereen kan meedoen aan het onderzoek naar armoedebeleving in Nederland. Klik hier en vul de enquête in.2 opmerkingen:

 1. De redactie van deze website heeft nagedacht over de suggestie van Schouten om een vraag toe te voegen. We hebben daar wat reserves bij. Enerzijds zou het aantal antwoorden op deze vraag veel lager zijn dan op de andere vragen, wat twijfels kan oproepen over de ernst van het probleem. Daarnaast zou het tussentijds wijzigen van de enquête ook op een fundamenteel niveau twijfels kunnen oproepen: Hoe vaak zijn vragen eigenlijk gewijzigd en is de uitslag nog wel betrouwbaar?

  We kiezen er daarom voor de enquête op dit moment niet te wijzigen en we adviseren respondenten voor wie de groeiende onduidelijkheid een probleem is om te kijken of het laatste onderdeel van vraag 9 voor hen een passend antwoord biedt. Daarnaast adviseren we natuurlijk de petitie te ondertekenen, zie de links.

  Daarnaast kan iedereen zijn of haar beleving hiervan aangeven in een commentaar onder dit artikel (zie tekstveld Opmerking) en de FB-groep van dit project: Hoe kom je rond? (wordt ook genoemd onder Links)

  BeantwoordenVerwijderen
 2. PS: de links staan onderaan het artikel, vanaf hier een klein stukje naar boven.

  BeantwoordenVerwijderen